Tayammum

TAYAMMUM

Tayammum adalah pengganti Wudlu dan Mandi Wajib pada keadaan-keadaan sebagai berikut:

  1. Tidak ada air.
  2. Sakit
  3. Dalam perjalanan.

 

CARA TAYAMMUM :-

  1. Ucapkan Bismillahir rahmanir rahim.
  2. Letakkan (tepukkan) kedua tapak tangan ke tanah atau debu lalu tiuplah keduanya.
  3. Usaplah muka dan kedua tangan dengan kedua tapak tangan.
  4. Ucapkanlah : “Asyhadu alla-ila-ha illalla-h wahdahu- la- syari-kalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu- wa Rasu-luh.”     S E L E S A I !    

 

Untuk menguji keterangan-keterangan di atas, maka di bawa ini dikutipkan Alasan-alasan dari Al Qur’an dan Hadits.

 

Al Qur’an, Surat Al-Maidah : 6.

       . . . ﻓ۔ﻟ۔ﻡﺗﺟﺩﻭﺍﻣﺎﺀﻓ۔ﺗ۔ﻳ۔ﻣﻣﻭﺍﺻﻌ۔ﻳ۔ﺩﺍﻃﻳ۔ﺑﺎ . . .

           “… sedang kamu tidak mendapatkan air, maka bertayammumlah dengan debu yang suci……”

Al Hadits:   

ﻋ۔ﻥﺟﺎﺑﺭﻓﻰﺍﻟﺭﺟﻝﻱﺷﺞ ﻓﺎﻏ۔ﺗ۔ﺳﻝﻓﻣﺎﺕﺍﻧ۔ﻣﺎﻛﺎﻥ ﻳﻛ۔ﻓ۔ﻳﻪ ﺍﻥ ﻳ۔ﺗ۔ﻳ۔ﻣﻣﻭﻭﻳﻌ۔ﺻﺏﻋﻟﻰﺟﺭﺣﻪ  ﺧﺭﻗﺔ ﺛ۔ﻡ ﻳﻣﺳﺢﻋﻟ۔ﻳﻫﺎﻭﻳﻐ۔ﺳﻝﺳﺎﺀﺭﺟﺳﺩﻩ۰                                                                                   

         “Dari Jabir, tentang laki-laki yang luka besar di kepalanya, lalu ia mandi lalu mati (sabdanya) Cukup baginya ia Tayammum,dan ia bebat atas lukanya dengan secarik kain, lalu ia usap atas bebatannya itu dan ia mandikan seluruh badannya.” (HR. Abu Dawud).

Al Hadits

 ﻋ۔ﻥﺍﺑﻥ ﺳﻌ۔ﻳﺩ ﺍﻟﺧﺩﺭﻱﻗﺎﻝ ﺃﺧﺭﺝ ﺭﺟﻼﻥ  ﻓﻰﺳﻓ۔ﺭﻓﺣﺿﺭﺕ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﻟﻳﺱ ﻣﻌ۔ﻫ۔ﻣﺎ ﻧﻙ  ﻓ۔ﺗ۔ﻳﻣﻣﺎﺼﻌ۔ﻳﺩﺍﻃﻳ۔ﺑﺎ ﻓﺼﻟﻳﺎ﴿ﺭﻭﺍﻩﺍﺑﻭﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟ۔ﻧﺳﺀﻰ﴾

 

“Dari Abi Sa’id Al Khudri ia berkata: Keluar dua orang pada satu perjalanan lalu sampai waktu shalat sedang beserta mereka tidak ada air,maka bertayammumlah mereka dengan tanah yang bersih, lalu shalat.” (HR. Abu Dawud dan Nasai)

 

Al Hadits :      

ﻋ۔ﻥ ﺍﺑﻥ ﻋ۔ﺑﺎﺱ ﻗﺎﻝ׃ ﻣﻥ ﺍﻟﺳ۔ﻧﺔ ﺍﻥﻻ ﻳﺻﻟﻲ ﺍﻟ۔ﺭﺟﻝ ﺑﺎﻟ۔ﺗ۔ﻳ۔ﻣ۔ﻡ ﺍﻻﺻﻼﺓ ﻭﺍﺣﺩ ﺛ۔ﻡ  ﻳﺗﻳﻣ۔ﻡ ﻟﻟﺻﻼﺓ ﺍﻷﺧﺭﻯ۰﴿ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺩﺍ ﺭﻗﻃﻧﻲ﴾

          

           “Dari Ibnu Abbas ia berkata : Menurut Sunnah, bahwa tidak boleh seseorang shalat dengan tayammum melainkan satu shalat saja, kemudian ia bertayammum buat shalat yang lain.” (HR. Daraqthni).

 

Sumber Gambar : islamtorescue.com

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s